Home

  Mindfulness  øvelser

Produceret af:

Helle Trankjær

Speciallæge i Almen medicin

Overlæge sexologisk regionsklinik i Roskilde, specialist i klinisk sexologi

 

øvelse 1:

åndedrætsmeditation

 

øvelse 2:

krops-

scanning

meditation


øvelse 3:

sensuel mindfulnessmeditation

Velkommen til hjemmesiden, hvor du finder

4 forskellige mindfulness øvelser


I de første 2 uger skal du en gang hver dag lave øvelse 1

I de næste 2 uger skal du en gang hver dag lave øvelse 2 

I de næste 2 uger skal du en gang hver dag lave øvelse 3 

I de sidste 2 uger skal du en gang hver dag lave øvelse 4

Du finder din øvelse ved at klikke på  øvelsen nedenfor

Rigtig god fornøjelse! 

Du har mulighed for at donere et bidrag til videreudvikling af hjemmesiden ved brug af mobile pay 888842

skriv  mindfulness tak  i tekstfeltet. 

Indtalt af:

Ingeborg Roesdahl

Speciallæge i Almen medicin

Overlæge sexologisk regionsklinik i

Roskilde

 

øvelse 4:

sensuel helkrops-

meditation

© Copyright. All Rights Reserved.